Gwobrau Partneriaeth

Gwobrau Partneriaeth Adeiladu Sir Gâr Gyda'n Gilydd

Rhagoriaeth Adeiladu – Gwobr Cyflawnwr y Flwyddyn 2012 – Phil Lumley

Colegau Cymru - Gwobr Partneriaethau o Ansawdd 2012 – Adeiladu Sir Gâr Gyda'n Gilydd

Gwobr Hyfforddiant Genedlaethol 2010
Cynllun Rhannu Prentisiaethau

Gwobr y Gymdeithas Rhagoriaeth mewn Gwasanaeth Cyhoeddus - APSE (Y Fenter Tai ac Adfywio Gorau) 2010
Safon Tai Sir Gaerfyrddin

Gwobr Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS) (Budd Cymunedol) 2011
Ysgol Maes y Morfa ac Ysgol y Dderwen

Adeiladwr Ifanc y Flwyddyn 2011
Shane Evans

Gwobr Dysgwr y Flwyddyn Colegau Cymru 2011
Shane Evans

Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru (Cydweithio ac Integreiddio) 2011
Fframwaith y Contractwr

Adeiladu Sir Gar Gyda'n Gilydd

© Copyright 2011