Dewch i gymryd rhan

Dewiswch lwybr :

14-16 oed

Wyddech chi eich bod yn gallu cymryd eich camau cyntaf tuag at yrfa ym maes adeiladu yn 14 oed? Os oes diddordeb gennych mewn unrhyw agwedd ar waith adeiladu - yn cynnwys gwaith coed, plymwaith neu fricio - darllenwch fwy i weld sut gallech osod sylfeini gyrfa dda yn y maes.

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth >>

16-24 oed

Wedi gadael yr ysgol, a heb wybod pa gamau i'w cymryd i’r dyfodol? Os oes diddordeb gennych mewn unrhyw agwedd ar waith adeiladu - yn cynnwys gwaith coed, plymwaith neu fricio - darllenwch fwy i weld sut gallech osod sylfeini gyrfa dda yn y maes.

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth >>

16+ oed

P’un a ydych chi yn eich arddegau neu’n fam ganol oed, ‘dyw hi byth yn rhy gynnar – nac yn rhy hwyr – i gychwyn gyrfa yn y byd adeiladu. Felly, p'un a oes gennych chi ddiddordeb mewn gwaith coed, plymwaith neu fricio, darllenwch ragor i gael gwybod sut gallech chi osod sylfeini gyrfa dda ym maes adeiladu.

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth >>

Adeiladu Sir Gar Gyda'n Gilydd

© Copyright 2011